У рад је пуштен нови информациони систем Факултета на адреси OBLAK.med.bg.ac.rs
Облак информациони систем омогућава запосленима на Факултету да на њему сачувају своје битне податке, подели их са другима или помоћу Windows, Linux, Mac, Android и iOS апликација синхронизује са подацима у одабраном фолдеру на свом рачунару, таблету или телефону. Дакле све као на познатом Dropbox систему само у потпуном власништву и оквиру Факултета.

Запослени систему приступа корисничким именом и лозинком еЗапослени система.
Служба на захтев Катедре, Института или службе може креирати и дељени фолдер за размену докумената запослених само ове организационе јединице. На овај начин подаци у дељеном фолдеру неће одузимати простор личног фолдера запосленог.

Сви материјали Већа достављају се корисницима путем одговарајућих дељених фолдера („Наставно-научно веће“, „Научно веће“…).

Поред дељења докумената Облак садржи и модуле за управљање обавезама и планирање, календар, прављење анкета и упитника. Све ове активности се такође могу делити са појединцима, групама или јавно.

Систем омогућава и приказ пошт унутар њега што омогућава запосленом да сву комуникацију,организацију посла и колаборацију са сарадницима врши из овог система организовано и прегледно.