• РУКОВОРИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
  дипл.инж. Љубица Царевић
  ljubica.carevic@med.bg.ac.rs

 • РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
  др Никола Илић
  nikola.ilic@med.bg.ac.rs

 • АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
  Марко Петровић
  marko.petrovic@med.bg.ac.rs

 • АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
  Татјана Самарџић
  tatjana.samardzic@med.bg.ac.rs

 • ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
  Миша Миливојевић
  misa.milivojevic@med.bg.ac.rs