СЕРВИСИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕСЕРВИСИ ЗА СТУДЕНТЕ
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Електронска пошта је доступна свим запосленим Факултета.
Адреса се добија након што конкретно лице добије уговор о раду са Факлтетом и увек је у облику ime.prezime@med.bg.ac.rs.
Лозинка електронске поште није иста јединственој лозинки за остале информационе системе у циљу повећања сигурности комуникације корисника и безбедности информационих система Факултета.
Једино званична адреса електронске поште представља корисника као део Факултета у комуникацији међу запосленима Факултета и комуникацији ка споља.

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА ЗАПОСЛЕНИХ
еЗАПОСЛЕНИ СИСТЕМ
еЗапослени информациони систем садржи пословне податке о уговорном статусу запосленог.
Запослени овде може видети свој уговорни статус на Факултету, изводе од плате и наставно особље своје изабрано звање.

еЗАПОСЛЕНИ СИСТЕМ
ИМЕНИК ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ
Именик запослених Факултета садржи службене телефоне запослених и нјихове адресе радног места.
Сви запослени су разврстани по организационим јединицама рада (Катедрама, Институтима или службама).
Подацима унутар именика је могуће приступити само из интернет мреже Факлтета или клиничког центра Србије (Институти, Клинике, службе, библиотеке, читаонице), односно уз посебно корисничко име и лозинку са других локација.

ИМЕНИК ФАКУЛТЕТА
EduRoam WIFI ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ
WiFi мреже под називом EduRoam у зградама у власништву Факултета (Институти, службе) омогућава приступ интернету свим запосленима и студентима уз унос службене адресе електронске поште као корисничког имена и исте лозинке као за приступање еСтудент и еЗапослени системима.
EduRoam је европски пројекат и једном сачувани параметри ће Вам омогућити аутоматски приступ овим мрежама са уређаја на коме су подешени где год да су доступни (други факултети и универзитети у Србији и Европи).

ОБЛАК - CLOUD СИСТЕМ ЗА КОЛАБОРАЦИЈУ ДОСТУПАН СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА
Облак информациони систем омогућава запосленима на Факултету да на њему сачувају своје битне податке, подели их са другима или помоћу Windows, Linux, Mac, Android и iOS апликација синхронизује са подацима у одабраном фолдеру на свом рачунару, таблету или телефону. Дакле све као на познатом Dropbox систему само у потпуном власништву и оквиру Факултета.
Запослени систему приступа корисничким именом и лозинком еЗапослени система.
Служба на захтев Катедре, Института или службе може креирати и дељени фолдер за размену докумената запослених само ове организационе јединице. На овај начин подаци у дељеном фолдеру неће одузимати простор личног фолдера запосленог.
Сви материјали Већа достављају се корисницима путем одговарајућих дељених фолдера („Наставно-научно веће“, „Научно веће“…).
Поред дељења докумената Облак садржи и модуле за управљање обавезама и планирање, календар, прављење анкета и упитника. Све ове активности се такође могу делити са појединцима, групама или јавно.
Систем омогућава и приказ пошт унутар њега што омогућава запосленом да сву комуникацију,организацију посла и колаборацију са сарадницима врши из овог система организовано и прегледно.

ОБЛАК ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
РЕТИНА - ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЈСКИ СИСТЕМ ДОСТУПАН СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА
Ретина информациони систем омогућава запосленом да, након пријаве својим еЗапослени корисничким именом и лозинко, креира виртуелну конференцијску салу и отвори је за јавни приступ или позове друга лица на затворену сесију (као познати Skype систем).
Предности ретине је њена организација која је заснована на систему за телеконференцијско држање наставе.
Ретина Вам омогућава да поред комуникације звукоми преноса слике са камере уређаја корисника корисник који је креирао сесију у њу унесе и презентацију или са другима подели радну површину свог рачунара или видео запис.
Са друге стране, саговорници могу комуницирати звуком упутивши питање излагачу путем свог микрофона али и отвореним чет каналом у оквиру сесије како не би ппрекидали излагање.
Систем је успешно тестиран у извођењу наше наставе са вишеод 50 истовремених корисника и показао се као сјајан додатак извођењу наставе или држању консултација онлајн.
Наравно, запослени га могу користити и за друге послове комуникације и колаборације у оквиру процеса рада на Факултету.

РЕТИНА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ВИДЕО ПРЕНОС ДОГАЂАЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА
Центар за информационе и комуникационе технологије пружа и сервис директног преноса догађаја у организацији Факултета онлајн.
У процесу преноса Центар омогућава брендирање преноса, његов пренос путем стриминга посредством званичног YouTube канала Факултета и преузимање снимка догађаја по његовом објављивању.
ТИКЕТ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА
IT подршку за сву рачунарску опрему, мреже за приступ интернету и информационе системе у власништву Факултета пружа Центар заинформационе икомуникационе технологије.
У циљу унапређења послова сервиса рачунарске опреме и координације других захтева корисника за подршком, Центар користи „тикет“ систем.
Систему се приступа кориснничким именоми лозинком еЗапослени система.
Сви запослени Факултета су дужни да захтев за подршком или пријаву квара на рачунарској опреми пријаве путем „тикет“ система.
Рачунарска опрема која се упућује на сервис у Центар се мора пријавити путем „тикет“ система. Рачунарску опрему на своје име дужи конкретни запослени и мора пријавити у „тикет“ систему њено упућивање на сервис, односно укањање са места на коме је задужена, од лица које је дужи.

ПРИЈАВА ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Сви студенти Факултета имају своју званичну адресу електронске поште.
Ово је једина адреса која их укомункацији унутар Факултета или ка споља представља као део Факултета.
На адресу студента Факултет или његови информациони системи студенту упућују обавештења о настави или другим обавезама студента.
Корисничко име и лозинка за приступање електорнској пошти студента су увек исти корисничкомимену и лозинки за приступање еСтудент систему.

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА СТУДЕНАТА
еСТУДЕНТ СИСТЕМ
еСтудент систем омогућава студенту да има стални увид у своје обавезе на Факултету у погледу испита, новчаних задужења али и у унете оцене и претходно испуњене обавезе.
Испити се искључиво пријављују електронски путем еСтудент система.
Путем еСтудент система Факултет може прослеђивати студентима обавештења.
У оквиру овог система се налази и студентска анкета о задовољству изведеном наставом коју је студент дужан да попуни на крају сваког семестра.

еСТУДЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ИМЕНИК ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ
Именик запослених Факултета садржи службене телефоне запослених и нјихове адресе радног места.
Сви запослени су разврстани по организационим јединицама рада (Катедрама, Институтима или службама).
Подацима унутар именика је могуће приступити само из интернет мреже Факлтета или клиничког центра Србије (Институти, Клинике, службе, библиотеке, читаонице), односно уз посебно корисничко име и лозинку са других локација.

ИМЕНИК ФАКУЛТЕТА
EduRoam WIFI ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ
WiFi мреже под називом EduRoam у зградама у власништву Факултета (Институти, службе) омогућава приступ интернету свим запосленима и студентима уз унос службене адресе електронске поште као корисничког имена и исте лозинке као за приступање еСтудент и еЗапослени системима.
EduRoam је европски пројекат и једном сачувани параметри ће Вам омогућити аутоматски приступ овим мрежама са уређаја на коме су подешени где год да су доступни (други факултети и универзитети у Србији и Европи).
RETICULUM
Ретикулум је систем Факултета за онлајн едукацију.
Пријављивање на систем се врши корисничким именом и лозинком еСтудент система.
У оквиру Ретикулум система студенти имају онлајн курсеве и електронске материјале везане за редовну наставу Факултета.

РЕТИКУЛУМ
СИМУЛАЦИОНИ ЦЕНТАР - ОНЛАЈН
Онлајн Симулациони центар је систем за онлајн едукацију студента.
Пријављивање на систем се врши корисничким именом и лозинком еСтудент система.
Док је Ретикулум систем за онлајн едукацију везан за редовну наставу, Симулациони центар онлајн садржи курсеве чија је намена клиничком усавршавању будућих лекара.

СИМУЛАЦИОНИ ЦЕНТАР ОНЛАЈН